Nieuwsbrief April 2023

Actueel

 

Laat uw afrekeningen controleren!

Voor de meeste auteurs breekt de periode van de jaarlijkse afrekeningen aan. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert.

We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en af en toe stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt. Om dat ruimer inzicht te krijgen is het van groot belang dat we veel afrekeningen ontvangen – uiteraard altijd in vertrouwen.

Bij dezen dan ook een nadrukkelijke oproep om ons uw afrekeningen te bezorgen. Ook wanneer u geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.

De nieuwe exploitatiemodellen van digitale producties (e-boeken en luisterboeken) zijn nog zeer ondoorzichtig. Afrekeningen daarvan, ook al gaat het om slechts enkele exemplaren, zijn nuttig voor de geplande gesprekken met uitgevers over noodzakelijke aanpassingen in het modelcontract.

 

23 april Wereldboekendag

In 2020 lanceerde de European Writers’ council de campagne #behindeverybook, waarmee op wereldboekendag alle auteurs, illustratoren en vertalers voor het voetlicht geplaatst worden.

Ook jij kan hieraan deelnemen:

  • neem twee foto’s van jezelf met jouw boek of  manuscript – de ene met het open boek voor je gezicht, de andere met je gezicht zichtbaar.
  • post beide foto’s op 23 april op je socials, met deze twee hashtags: #behindeverybook en #worldbookday2023.

Klik hier voor meer informatie over de actie.

 

Eigen beheer? Blijf op je hoede

VAV ontvangt opnieuw met enige regelmaat zorgwekkende berichten uit het eigenbeheerdomein. Binnen deze vorm van uitgeven is er heel wat in beweging, met steeds meer bedrijven die hun betalende diensten aanbieden; dat kan gaan over zuiver eigen beheer, maar ook tussenvormen zijn mogelijk, waarbij het bedrijf een aantal diensten aanbiedt, vrij te kiezen door de auteur.

We stellen vast dat er over die tussenvormen wel wat onduidelijkheid bestaat waardoor de auteurs verwachtingen hebben die niet ingelost (kunnen) worden. Daarnaast vallen er ook wel wat wantoestanden te noteren, waarbij auteurs onevenredig hoge sommen moeten betalen voor afgenomen diensten – of geen euro van de opbrengsten zien, en zo onrechtstreeks toch betalen. Vaak hangen ze vast aan wurgcontracten, waarbij ze zich hebben laten vertellen dat het om afspraken gaat die ‘gebruikelijk zijn in de sector’. Maar essentiële artikels over de bescherming van de auteur en recht tot inzage in de verkoop blijken dan te ontbreken.

Stelregel: als je je exploitatierechten overdraagt (een uitgavecontract aangaat), kijk dan altijd naar de 20 punten in onze checklist. Dat mag dan nog geen sluitende garantie op een goede samenwerking zijn, maar het laat je toch toe er onderuit te raken wanneer de uitgever zijn beloften niet nakomt.

Op onze website vind je een handleiding bij eigen beheer. We lijsten er de typische valkuilen op, en geven mee waar je zeker op moet letten. Bij twijfel, neem dan contact op met ons.

Tot slot: wees kritisch. Wat te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal ook. Uitgeven is een arbeidsintensief proces – de zoektocht naar een uitgever, de herwerkingen van het manuscript met een redacteur, bepalen van de vormgeving, ontwerp van voor- en achterflap, promotie naar boekhandel en lezers,… Het is ook een duur proces – waarbij de financiële investeringen volledig voor rekening van de uitgever zijn. Als een uitgever snel overstag gaat, is dat vaak een veeg teken (of heb je een potentiële bestseller in handen – in dat geval raden we je aan je vel duur te verkopen en de markt verder te verkennen). Opnieuw: bij twijfel, neem contact op met VAV.

Binnenkort zal de pagina over eigen beheer verder worden aangevuld.

 

Intussen, achter de schermen…

VAV is voortdurend in gesprek met onze partners in het boekenvak. Soms zijn de thema’s acuut en kunnen we de resultaten snel bekend maken. Veel vaker zijn dit langzame processen waarover niet altijd iets nieuwswaardigs valt te melden. Op dit moment voeren we bijvoorbeeld gesprekken over de vergoeding voor uitleningen van e-boeken via de openbare bibliotheken. In het verlengde daarvan maken we ons ook sterk voor de leenvergoeding in het algemeen en voor een transparante afrekening van alle elektronische exploitatievormen.

Ook de pensioenen van zelfstandige auteurs in hoofd- of bijberoep gaat ons aan het hart. We onderzoeken verschillende pistes die zowel op de korte als op de lange termijn een oplossing bieden voor de soms nijpende tekorten.

Uiteraard blijven we ook betrokken bij de gesprekken over de toekomst van de boekenbeurs, of boekenbeurzen. Na een patstelling van een paar jaar kunnen we melden dat in dat dossier recent beweging is gekomen. De neuzen staan weer in dezelfde richting en er kan gebouwd worden aan een robuust plan voor de toekomst, waarin het boek ieder jaar een stevige duw in de rug krijgt.

 

Save the date

6 juni, 20u30. Algemene Vergadering van de leden van VAV. Kantoren van VAV, Duboisstraat 50, Antwerpen

VAV nodigt haar leden en de bestuurders van de Scenaristengilde uit om deze datum alvast te noteren. De agenda en bijhorende documenten volgen.

 

Activiteiten

29 april, 10u – 16u. Schrijfdag Creatief Schrijven. Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, Brussel

Creatief Schrijven bestaat 20 jaar en viert dit in het Vlaamse Parlement op de veertiende editie van de Schrijfdag. Opnieuw wordt u een rist aan workshops, lezingen, infosessies en mogelijkheid tot pitchen bij uitgevers aangeboden.

Voor meer informatie en inschrijvingen klik je hier: www.schrijfdag.be.

Opgelet, inschrijven moet gebeuren voor 21 april: snel zijn is de boodschap!

 

4 mei , 18u – 19u15. Infosessie Sabam. Tweekerkenstraat 41-43, Brussel

De beheersvennootschap Sabam nodigt auteurs die nog niet aangesloten zijn bij een beheersvennootschap en andere geïnteresseerden uit voor een infosessie, waarbij de nieuwe structuur van Sabam en de cijfers van 2022 zullen voorgesteld worden. Na afloop is er gelegenheid om nader kennis te maken.

Aangesloten auteurs zullen weldra een uitnodiging ontvangen voor de Algemene Vergadering, die plaatsvindt op 15 mei. Ook daar zal deze informatie gedeeld worden.

Inschrijven voor de infosessie is noodzakelijk, en kan via deze link.

Voor meer informatie over het belang van een aansluiting leest u hier meer.

 

6 oktober 2023. Start nieuwe opleiding schrijfdocent. De kantoren van Creatief Schrijven, Gitschotellei 138, Antwerpen

Schrijf je en wil je uitgroeien tot een veelzijdige en stevig onderlegde schrijfdocent?

Tijdens de opleiding aangeboden door Creatief Schrijven krijg je twee jaar les van ervaren schrijfdocenten, didactici en pedagogisch deskundigen.

In het eerste jaar ligt de focus op didactiek, groepswerking en verschillende literaire genres. In het tweede jaar ga je dieper in op verschillende doelgroepen en verschillende methodieken.

De volgende opleiding start op 6 oktober 2023. De lessen worden gegeven op twee vrijdagen per maand, gedurende twee academiejaren, van 10u tot 16u in de kantoren van Creatief Schrijven (Gitschotellei 138, Antwerpen).

Je kan je kandidaat stellen tot 1 mei 2023: klik hier voor meer informatie.