Nieuwsbrief september 2012

Nieuwsbrief

september 2012

 

Uw individuele en onze collectieve belangen als auteur: daar staat en gaat VAV voor. In onze nieuwsbrieven informeren we u over lopende zaken en verneemt u wat er van onze kant op stapel staat. Neem alvast uw agenda.

Actueel

22 december 2012: vierde Werkcongres van de Vlaamse Auteursvereniging – deSingel, Antwerpen

Het was al drie keer op rij een informatief, rijkgevuld, gezellig en hartverwarmend evenement: het VAV-Werkcongres in deSingel, met infosessies, discussiemomenten, workshops en veel wandelgangen. VAV probeert elk jaar een divers programma samen te stellen, met boeiende en relevante onderwerpen voor al haar ‘soorten’ auteurs. Dat zal dit jaar niet anders zijn. U verneemt er de komende maanden meer over. (Suggesties voor thema’s die u na aan het hart liggen zijn overigens bijzonder welkom: het Werkcongres is er voor u…)

Noteer alvast de datum aan het begin van de kerstvakantie!

 

Het boekenvak in moeilijke papieren: help VAV met uw ervaringen!

Het zal u niet ontgaan zijn: ook de boekensector beleeft moeilijke tijden. VAV krijgt met enige regelmaat meldingen van auteurs die geconfronteerd worden met misstanden die nauw verbonden zijn met crisisfenomenen in het boekenvak. Het is voor VAV bijzonder belangrijk om hierop een beter zicht te krijgen: als ook u onlangs de wenkbrauwen heeft gefronst bij contractvoorstellen, opdrachten (of het uitblijven ervan), het uitstellen van geplande publicaties of bepaalde evoluties, horen we dat graag: hoe concreter, hoe liever. Discretie is uiteraard verzekerd.

 

Zo bepaalt u mee de agenda van de gesprekken die we voeren met diverse partners, in het BoekenOverleg, met de rechtenmaatschappijen, in de SARC (de Strategische Adviesraad Cultuur), met uitgevers, met de Nederlandse collega’’s… U kunt hiervoor terecht bij Natalie Ariën. Graag tegen 20 september!

 

Vlaamse auteurs en Nederlandse uitgevers

VAV krijgt meldingen van auteurs die bij hun Nederlandse uitgever geconfronteerd worden met “aanpassingen van royaltypercentages” voor de verdeling van hun boeken in Vlaanderen. Deze evolutie baart ons zorgen: VAV roept auteurs op haar in te lichten wanneer ze een vergelijkbaar voorstel krijgen van hun uitgever.

 

VAV en Nederland

In juli trok VAV naar Amsterdam voor een ontmoeting met de Nederlandse VvL en het Letterenfonds. Op het programma stonden mogelijke samenwerkingsvormen en de eventuele gevolgen van de Nederlandse bezuinigingen voor Vlaanderen. Onze gesprekken hebben diverse doelen: samenwerking op het vlak van juridische dossiers en inzake de modelcontracten, kennisoverdracht, een nauwere samenwerking bij de organisatie van activiteiten en, meer in het algemeen, het slechten van grenzen en het bevorderen van het boekenverkeer over en weer.

 

 Het Nederlands Letterenfonds en Vlaanderen

De drastische besparingen in het Nederlandse cultuurbeleid hebben ook het Nederlandse Letterenfonds tot een aanpassing van zijn subsidiebeleid gedwongen. Hierover bestaat enige onduidelijkheid. VAV zette voor u de zaken die veranderen op een rijtje: klik hier voor meer informatie en voor de brief die het Nederlands Letterenfonds aan de aanvragers van subsidies stuurde.

 

 Samenwerking met literair vertalers in Nederland

Ook Maarten van der Werf was in Amsterdam aanwezig, literair vertaler en bestuurslid van VvL. Hij nam onze noodkreet over de nijpende situatie van de Vlaamse literair vertalers ter harte. We houden u op de hoogte van (gezamenlijke) initiatieven. Hij wees ons ook op de mailinglijst van de werkgroep algemeen boekvertalers (WAB), die ook voor Vlaamse vertalers interessante informatie bevat. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Marion Drolsbach.

 

Activiteiten

 12 september, om 11u. Boekenwoensdag, SABAM, Aarlenstraat 75-77, Brussel

Een volgende editie van de Boekenwoensdag: een literaire brunch met Kristoffel Francois. Meer informatie vind u hier.

Wat moet u doen? Inschrijven kan via : Tania.Ghyselinck@Sabam.be.

 

18 september, van 14u tot 18u. Infoloket VAV ism SACD, Scam en SOFAM voor individuele leden in het Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 37, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u ten laatste op 14 september uw komst meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt dan van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

Het volgende infoloket vindt plaats op de boekenbeurs in Antwerpen: onze medewerkers zullen aanwezig zijn op 2, 3 en 6 november.

 

 

28 september. Studiedag voor schrijfdocenten, Creatief Schrijven, Sint Niklaas