Oproep: laat je afrekeningen controleren!

Geacht lid,

voor de meesten onder jullie breekt de periode van de jaarlijkse afrekeningen aan. Ook voor VAV een periode van verhoogde activiteit, die ons erg waardevolle informatie oplevert.

We ontvangen jaarlijks afrekeningen van onze leden met de vraag deze na te kijken, en al te vaak stuiten we op onregelmatigheden. Deze geven ons het nodige inzicht om desgewenst  in te grijpen wanneer een bepaalde afwijking in een afrekening een structurele praktijk blijkt. Met name de grote aantallen vernietigingen en gratis exemplaren roepen wel eens vragen op.

(Een concreet voorbeeld: een hoog aantal ‘gratis exemplaren’ van een goedlopende titel bleken bij navraag een ‘gift’ aan een school te zijn. Dit werd op vraag van de auteur door de uitgeverij rechtgezet: de auteur ontving vooralsnog de hem toekomende royalty’s).

Om dat ruimer inzicht te krijgen is het van groot belang dat we veel afrekeningen ontvangen – uiteraard altijd in vertrouwen: VAV stoffeert haar klachten aan uitgevers nooit met namen.

Bij dezen dan ook een nadrukkelijke oproep om uw afrekeningen te bezorgen aan Natalie Ariën. Ook wanneer u geen onregelmatigheden vermoedt – want ook dat levert nuttige informatie op.