VAV-nieuwsbrief april 2014

Nieuwsbrief

april 2014

 

Tip van de maand

‘Een niet terugvorderbaar voorschot’ is titelgebonden. Dit bedrag kan de uitgever met andere woorden niet recupereren via afrekeningen van andere titels die beter verkochten.

 

Actualiteit die u rechtstreeks aanbelangt

– Kwalijke evoluties rond het (model)contract
– Vraag tot aansluiting bij LIRA
– Binnenlandse schrijversverblijven
– Memorandum BoekenOverleg overhandigd aan de partijvoorzitters
– Europees manifest  voor de verkiezingen
– De onmeetbare en meetbare waarde van cultuur

 

Kwalijke evoluties rond het (model)contract

De jongste maanden passeerden bij VAV een aantal auteurscontracten de revue waaruit onder meer een duidelijke evolutie naar verlaagde royalty’s blijkt. En dat is niet de enige verontrustende ontwikkeling. Het modelcontract staat duidelijk onder druk. Dit is voor VAV uiteraard een belangrijk facet van haar werking. We vragen auteurs met veel nadruk om contractvoorstellen aan VAV (in casu: Natalie Ariën) voor te leggen, in vertrouwen en vóór u het contract ondertekent. Het helpt u persoonlijk, en het helpt ons om tendensen te ontdekken en uitgevers op het spoor te komen die het niet al te nauw nemen met hun deontologie. Weet dat ook het Vlaams Fonds voor de Letteren veel belang hecht aan het modelcontract. Contracten zijn welkom bij
Natalie Ariën.

 

Vraag tot aansluiting bij LIRA

Om aanspraak te maken op uw collectieve rechten voor het kopiëren en de uitlening van uw werken in Nederland moet u aangemeld zijn bij LIRA. Indien u aangemeld bent, heeft u onlangs een mail ontvangen van LIRA met het voorstel tot aansluiting. Opgepast: een dergelijke aansluiting is in strijd met uw eventuele aansluiting bij deAuteurs, Sabam of SOFAM. Indien u nog niet bent aangesloten bij een Belgische beheersvennootschap kunt u dit best zo snel mogelijk regelen, anders loopt u uw collectieve rechten mis. Informatie bij Natalie Ariën.

 

Binnenlandse schrijversverblijven

Over afzienbare tijd komen er in Vlaanderen en Brussel enkele plekken voor schrijvers om er te werken en/of te verblijven. VAV is daarover in gesprek met het VFL en met PassaPorta. We danken onze leden voor hun antwoorden op onze mini-enquête over de behoeften: duur van het verblijf, dag- of verblijfsplekken, prijs…  Van de antwoorden leiden we af dat auteurs een laagdrempelige regeling voorstaan, een schrijfplek met kook- of eetgelegenheid verkiezen en liefst blijven overnachten, en dit gedurende gemiddeld twee weken. De dagprijs zou daarbij bij voorkeur ergens tussen de 20 en de 50 euro liggen, afhankelijk van de aard van het verblijf. We houden u op de hoogte.

 

Memorandum BoekenOverleg overhandigd aan de partijvoorzitters

Op 21 maart organiseerde het BoekenOverleg, het overlegplatform waar alle partners uit het boekenvak bij betrokken zijn, in het Vlaams parlement de Staat van het Boek. Joke Van Leeuwen overhandigde er aan de aanwezige partijvertegenwoordigers het  memorandum dat het BoekenOverleg n.a.v. de komende verkiezingen opstelde. Uit het debat dat zij voerden vloeiden al enkele beloftes voort, zoals de gereglementeerde boekenprijs (vier van de vijf aanwezige politieke partijen zijn voor). Het BoekenOverleg en VAV volgen dit verder op. U hoort er nog van.

 

Europees manifest  voor de verkiezingen

De European Writers’ Council, waarbij u via VAV aangesloten bent, stelde in samenwerking met de Europese uitgevers en boekhandelaars een manifest op voor de Europese verkiezingen. Hierin lijst ze de belangrijkste uitdagingen op waarvoor het boekenvak zich de volgende vijf jaar geplaatst ziet. U vindt de Engelse tekst hier. Indien u de Franse of Duitse versie verkiest, kut u die opvragen bij Natalie Ariën.

 

De onmeetbare en meetbare waarde van cultuur

Een aantal Vlaamse steunpunten uit de culturele sector gaf aan een onderzoeksploeg onder leiding van Pascal Gielen (Universiteit Groningen) de opdracht om een inventariserend onderzoek te doen naar de waarde van cultuur, zowel de ‘meetbare’ waarde als de ‘onmeetbare’. Het resultaat is een rapport dat u hier vindt. Er is ook een verkorte versie beschikbaar in de vorm van een aantrekkelijk boekje.