VAV-nieuwsbrief mei 2013

Nieuwsbrief

mei 2013

Uw individuele en onze collectieve belangen als auteur: daar staat en gaat VAV voor. In onze nieuwsbrieven informeren we u over lopende zaken en verneemt u wat er van onze kant op stapel staat.

Auteursklachten: we rekenen écht op u!!
Gesubsidieerde auteurslezingen
Beurstoekenningen 2013
Het Grote Auteurshandboek
Besparende bibliotheken

VAV in conclaaf

Hugues C. Pernathprijs voor poëzie
Debatnamiddag: Is Sneeuwwitje op Alibaba?

Actueel

Auteursklachten: we rekenen écht op u!!

Er zijn, onder meer dankzij alerte VAV-leden en na onze oproep in april, opnieuw dossiers in de maak over wanpraktijken bij enkele uitgevers die de rechten van auteurs met voeten treden: er is geen of een slecht contract, er wordt niet, te weinig of te laat uitbetaald, auteurs krijgen geen of te weinig informatie, er wordt gesjoemeld met printing on demand en vertalingen…

In zulke gevallen staat of valt voor VAV alles met uw individuele inbreng als auteur: zonder uw informatie kunnen wij geen krachtig groepsdossier aanleggen en niets ondernemen. Zoals bij veel facetten van onze werking is ook dit dus een kwestie van solidariteit. In het verleden is al bewezen hoe sterk die kan zijn. U kunt met uw vragen en informatie over kwalijke praktijken te allen tijde en in het grootste vertrouwen terecht bij Natalie Ariën. Uw anonimiteit blijft gegarandeerd zolang u dat wenst.

 

Gesubsidieerde auteurslezingen

Sinds 1 januari 2013 worden de gesubsidieerde auteurslezingen georganiseerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het huidige systeem werd mede vormgegeven door een stuurgroep die VAV heeft samengeroepen. Na een klein half jaar zijn we toe aan een eerste evaluatie en bijsturing: auteurs die op de auteurslijst staan ontvangen eerstdaags een bericht over deze aanpassingen. Uw opmerkingen en suggesties blijven welkom bij Natalie Ariën.

Kijk uit wanneer u een contract ondertekent! De criteria voor de opname van auteurs op de lezingenlijst werden weliswaar aanzienlijk versoepeld, maar het recht van een auteur op gesubsidieerde lezingen is afhankelijk van het al dan niet kunnen voorleggen van een modelcontract. Bij twijfel kunt u het contractvoorstel van uw uitgever voorleggen aan onze medewerkster


Beurstoekenningen 2013

Begin mei maakte het Vlaams Fonds voor de Letteren de beurstoekenningen bekend. Indien u op basis van de motivering van mening bent dat u recht heeft op meer beurseenheden dan u werden toegekend of op een beurs tout court, kunt u een bezwaarschrift indienen: hierin draagt u bijkomende argumenten aan die uw bezwaar staven. VAV kan u hierin desgewenst adviseren. Meer informatie vindt u op onze website.


Het Grote Auteurshandboek

Dit najaar verschijnen de eerste hoofdstukken van het Grote Auteurshandboek dat VAV momenteel voorbereidt: een ‘losbladige’ publicatie (digitaal en desgewenst op papier) over de essentie van het schrijversvak. Dit worden de eerste hoofdstukken: sociaal statuut, fiscaliteit, contractonderhandelingen, beheersvennootschappen, lezingen, subsidiemogelijkheden, de VFL-werking. Suggesties voor thema’s die u aanbelangen zijn welkom bij Natalie.


Besparende bibliotheken

Dat het slecht gesteld is met de financiën van veel van onze steden en gemeenten, is genoegzaam bekend. In onze vorige nieuwsbrief maakten we melding van berichten van onze leden over besparende bibliotheken: lezingen en andere activiteiten worden geschrapt, er wordt beknibbeld op de collectievorming, de ‘afvoersnelheid’ van boeken lijkt toe te nemen… Mocht u in uw stad of gemeente weet hebben van concrete besparingsvoorbeelden, ze zijn welkom bij Natalie. VAV probeert een beter zicht te krijgen op de situatie.


VAV in conclaaf

Op 27 en 28 april trok het bestuur van VAV zich terug in Rosario in Bever om een aantal beleidspunten en acties ten gronde te bespreken. Hierbij nodigen we traditioneel ook gastsprekers uit om hun visie te geven en het bestuur in te lichten over hun specifieke domein. Gastspreker was deze keer André Mottart, prof didactiek taalonderwijs aan de UGent. VAV zal een verdere analyse maken van het literatuuronderwijs in Vlaanderen en hoopt daar de gepaste acties aan te koppelen. Een makkelijk thema is het alvast niet.

Andere thema’s die ter tafel kwamen: de visie en doelstellingen van het nieuwe bestuur, een overzicht van de ‘pijnpunten’ per genre in 2006 en een evaluatie van de stand van zaken vandaag, na zeven jaar VAV-werking.

Activiteiten

Hugues C. Pernathprijs voor poëzie

Deze tweejaarlijkse prijs ten bedrage van 4.000 € zal in 2013 voor de vijftiende maal worden toegekend door het Hugues C. Pernathfonds.

Het reglement vindt u op onze website.


14 juni, 13u tot 17u. Is sneeuwwitje op Ali Baba? Congreszaal De Stroming, Nationalestraat 111, Antwerpen

Debatnamiddag over de diversiteit binnen het kinderboek. Organisatie door participatieproject SESAM.

Wat moet u doen? Inschrijven is noodzakelijk en kan tot 7 juni via www.sesamopenu.be. Meer informatie vindt u op de website.