VAV-nieuwsbrief november2016

Nieuwsbrief

november 2016

Save the date: 7 januari: het achtste VAV-Werkcongres

Een van de volgende dagen maak VAV het programma voor het volgende werkcongres bekend. Dat is al jaren dé dag in het jaar waarop auteurs elkaar en andere mensen uit de sector ontmoeten. We beloven er opnieuw een razend interessante dag van te maken! Voor wie dit nog niet deed: noteer de dag alvast in je agenda: 7 januari, deSingel.

 

Actualiteit

 

Dankzij VAV bent u meer tevreden…

Kunstenaars die lid zijn van een belangenorganisatie zijn merkelijk tevredener: zo luidt een van de conclusies van het onderzoek dat we hieronder vermelden. Dit geldt met name voor auteurs, illustratoren, scenaristen en regisseurs: zij zijn in vergelijking met de andere groepen vaker lid van een belangenvereniging, en dat verklaart ten dele hun grotere tevredenheid.

Voor kunstenaars vormen de collega’s, de boekhouder en de werkgever de belangrijkste kanalen voor advies of informatie, maar schrijvers en illustratoren winnen meer dan kunstenaars in andere disciplines persoonlijk advies in via hun belangenorganisatie. Lees: bij VAV. We steken de pluim graag op onze hoed!

 

Nog meer gemorrel aan het modelcontract

VAV stelt vast dat er in toenemende mate aanpassingen worden gedaan aan het modelcontract, die niet in het voordeel van de auteurs zijn. Het is daarom belangrijker dan ooit dat auteurs hun contractvoorstellen eerst aan VAV voorleggen. De financiële consequenties zijn vaak groot. Bovendien ontnemen dergelijke contracten de auteur mogelijk de kans om voor een beurs van het Vlaams Fonds voor de Letteren in aanmerking te komen. Een getekend contract is onomkeerbaar, het inwinnen van advies kan een hoop ellende achteraf voorkomen. En zo houden wij van VAV ook de vinger aan de pols van evoluties in de materie.

 

Tip: laat u niet misleiden door het woord ‘modelcontract’!

Een van de vaststellingen die VAV doet: het woord ‘modelcontract’ pronkt nogal eens op contracten die die naam niet waard zijn. Dat is pure verlakkerij. Het modelcontract is een contract waarover VAV en de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV) hebben onderhandeld en dat aan een aantal minimumvoorwaarden moet voldoen. Als dat niet het geval is, is er geen sprake van een modelcontract.

 

Uit het auteursleven gegrepen I

 • Een auteur stelt met genoegen vast dat haar boek het uitzonderlijk goed doet, ook over de grens. Alleen: zij liet na zijn contract grondig na te lezen. Met als gevolg dat haar inkomsten het succes volstrekt niet weerspiegelen.
 • Een auteur nadert zijn staffel: een verhoging van zijn royalty’s ligt in het verschiet. Dit is echter buiten de uitgever gerekend, die een nieuw isbn aanvraagt en de teller weer op nul zet. Hoewel deze praktijk geen hout snijdt, is de auteur geremd om zijn uitgever op zijn contract te wijzen.
 • Op haar afrekening stelt een auteur vast dat een groot deel van de verkoop met een aanzienlijk lagere vergoeding dan afgesproken wordt afgerekend. Hij heeft hiervoor helaas toestemming gegeven via haar contract, waarin de auteur niet verder heeft gelezen dan de melding ‘10% op de verkoopprijs’.
 • Een auteur besluit na tegenvallende inspanningen van de uitgever zijn rechten terug te vragen. Eén probleem: zijn contract spreekt niet over een dergelijke mogelijkheid.
 • Een illustrator ontvangt van de uitgever geen uitgavecontract maar een opdrachtcontract – ‘omdat zij per slot van rekening toch een boek illustreert in opdracht van de uitgever’. Met een dergelijk contract is ze haar auteursrechten definitief kwijt voor alle bestaande en nog te ontwikkelen exploitatiewijzen, inclusief verfilmingsrechten, zonder vooruitzicht op een succesbeding.
 • Een auteur wil gesubsidieerde lezingen beginnen te geven. Alleen wijst het Vlaams Fonds voor de Letteren hem af voor de lezingenlijst, op basis van zijn contract.

Wil u dit soort onaangename toestanden liever vermijden? Leg ons uw contractvoorstel voor.

 

Uit Het auteursleven gegrepen II

 • Een uitgever vertelt zijn debutanten dat het niet klopt dat ze best aansluiten bij een beheersvennootschap.
 • Een andere uitgever laat optekenen dat de inkomsten uit collectieve rechten (leenrecht, reprografie) met hem gedeeld dienen te worden.
 • Een auteur stelt op de afrekening van haar laatste boek vast dat het voorschot van haar vorige boek wordt afgetrokken.
 • Een illustrator krijgt het voorstel om al zijn rechten af te dragen voor een vast bedrag.
 • Een leraar maakt een opname van een schoollezing om die in andere klassen te tonen.
 • Een auteur moet haar manuscript geredigeerd en klaar voor druk inleveren.
 • Een contract stipuleert dat het voorschot integraal wordt uitbetaald bij publicatie van het boek.
 • Een uitgever biedt over de hele lijn 10% royalty’s, zowel op de primaire rechten als op de nevenrechten.
 • Een illustrator wordt voor zijn opdracht 100% in auteursrechten uitbetaald (een vergoeding die minimaal belast wordt, volgens een zeer gunstige fiscale regime).
 • Een auteur stelt vast dat zijn contract ‘modelcontract’ in de titel voert, en besluit daaruit dat dit meteen kan getekend worden.

Begrijpt u niet waarom we dit melden? Neem dan contact op met Natalie Ariën.

 

Onderzoek naar sociaal-economische positie van kunstenaars in Vlaanderen

In 2016 voerde UGent in opdracht van de Vlaamse Overheid een onderzoek uit naar de sociaal-economische positie van de kunstenaar in Vlaanderen. Ook auteurs namen eraan deel. Doel: de ondersteuning van de artistieke praktijk verbeteren. VAV stond de onderzoekers in de stuurgroep bij met het nodige advies.

Op 22 november werden de resultaten aan minister Gatz en aan de pers voorgesteld. Aan de hand van dit onderzoek wil de minister bekijken hoe de knelpunten m.b.t. de regelgeving van het statuut van de kunstenaar (sociale zekerheid, BTW, personenbelastingen,…) weggewerkt kunnen  worden. Vanzelfsprekend wordt het niet: het gaat vaak om federale materie.

Lees hier een samenvatting van de belangrijkste bevindingen.

U kunt de resultaten van het onderzoek raadplegen op onze website.

 

 

Activiteiten

 

6 december, 14u tot 18u. Infoloket in samenwerking met deAuteurs. Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 36, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen bij inschrijving voor een infoloket? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u uw komst ten laatste op 2 december meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.

 

9 en 10 december, 10u – 17u15. De achttiende Literaire Vertaaldagen. De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam

Thema van de Vertaaldagen dit jaar: de vertaler als schrijver. 9 december is de symposiumdag, op 10 december worden een aantal workshops aangeboden.

Programma en inschrijfformulieren vindt u op de websites van VFL en ELV.

Meer informatie over de Vertaaldagen vindt u hier.

 

15 december, 12u30 tot 17u. ELV-middag ‘Professionalisering van vertalers’. Marnixzaal, Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK), Domplein 4, Utrecht

ELV organiseert een middag voor beginnende literair vertalers, om hen te laten kennismaken met de sector in Vlaanderen en Nederland, praktische tips en andere belangrijke informatie te ontvangen. Ook de Vlaamse Auteursvereniging zal aanwezig zijn om beginnende vertalers te woord te staan.

Aanmelden kan tot 5 december op dit mailadres. Meer informatie vindt u hier.