Professioneel advies

Ook met vragen van professionele aard kunnen leden bij VAV terecht. Door haar uitgebreide contacten binnen de letterensector en de vinger aan de pols bij haar leden heeft de Vlaamse Auteursvereniging een goed zicht op de professionele praktijk van het schrijverschap in Vlaanderen en de evoluties die zich voortdurend voordoen. Het is dan ook niet het minst om deze reden dat een groot ledenbestand voor VAV van essentieel belang is en haar de nodige slagkracht verleent.

Met uw professionele vragen kunt u terecht bij onze stafmedewerkster Lisa Van der Auwera.