Roerende voorheffing: belastingverhoging afgevoerd

De belasting op inkomsten uit auteurs- en naburige rechten tot 54.000 euro blijft op 15% en ook de regeling voor de aftrek van kosten blijft overeind. De inkomsten uit deze rechten moeten voortaan wel op de belastingbrief worden aangegeven; ze worden ‘niet-liberatoir’, in het fiscale jargon. Dat heeft de federale regering vrijdag beslist. Hiermee herroept ze een eerder begrotingsvoorstel.

VAV is na een turbulente week bijzonder verheugd over deze wending. Die is mee het resultaat van een solidaire samenwerking van de Vlaamse Auteursvereniging met de partners uit het BoekenOverleg, met collega’s en organisaties uit andere kunstensectoren en met de diverse rechtenmaatschappijen.

Het gezamenlijke, snelle en krachtdadige optreden heeft indruk gemaakt en biedt wellicht inspiratie voor de toekomst van een blijvend kwetsbare sector, met bijvoorbeeld een mank sociaal statuut voor scheppende kunstenaars. Hoe dan ook, die scheppende kunstenaars zijn zich duidelijk aan het professionaliseren. Het is in deze zaak ook gebleken hoe belangrijk harde gegevens zijn: ons inkomensonderzoek met zijn diverse luiken heeft mee een rol gespeeld in de argumentatie en overtuigingskracht van het protest. Dat dit is kunnen gebeuren, danken we aan onze leden die aan het onderzoek hebben meegewerkt.

VAV dankt iedereen die constructief heeft bijgedragen aan de gang van zaken en houdt haar leden via haar website op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Want de sector heeft de regering ook gevraagd om verder overleg te plegen over belangrijke pijnpunten. Dat zal op structurele basis gebeuren.

Op ons Werkcongres (22 december 2012, deSingel in Antwerpen) komen we op dit thema en op de algemene crisis in het boekenvak terug.