Schrijversgids podiumkunsten

Het Schrijverspodium stelt een publicatie ter beschikking die theaterauteurs essentiële informatie biedt over het auteursrecht, opdrachten en alle initiatieven in Vlaanderen die de toneelliteratuur moeten ondersteunen. Deze praktische gids richt zich tot auteurs binnen het professionele (gesubsidieerde) theater en levert een overzicht van subsidiënten, steunpunten, prijzen en verenigingen.

U kunt deze gids hier raadplegen.