Tarieven voor vertalingen

Hieronder vindt u enkele tarieven die u als richtlijn kunt gebruiken bij tariefonderhandelingen voor vertaalopdrachten.

1. Literaire vertalingen per 1 januari 2019: 6,6 eurocent per woord (bron: Auteursbond in Nederland). vanaf 2500/5000 exemplaren worden royalty’s toegekend (variërend van 2% tot 5%).

2. Poëzie: 2,29 euro per regel, met een minimum van 40,19 euro per gedicht (bron: Auteursbond in in Nederland)

3. Strip: 12 euro per pagina of 10 tot 15 eurocent per woord, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad (bron: Vlaamse Stripgilde. VAV wacht op een update)

Deze tarieven kunnen als richtlijn voor onderhandelingen worden gebruikt, maar het staat vertalers uiteraard vrij om meer te bedingen.

Ook nawoorden dienen vergoed te worden. In Nederland is een vergoeding van 400 euro voor een nawoord van 2000 woorden gangbaar.