Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Het psychosociaal welzijn is één van de welzijnsdomeinen op het werk waartoe ook veiligheid, hygiëne, milieu, ergonomie,…behoren.

VAV duidde Barbara Raes aan als extern vertrouwenspersoon om de leden bij te staan die in hun professionele leven discriminatie, conflicten, ongewenst seksueel gedrag, pesterijen of geweld ondervinden. Deze symptomen hebben te maken met de omstandigheden waarin je werkt, de inhoud van je job, de voorwaarden waaronder je aan de slag bent, de relaties met de collega’s of de manier waarop je werksituatie wordt gemanaged of georganiseerd.

De vertrouwenspersoon is iemand die luistert, adviseert, informeert in een confidentieel gesprek. Het is een eerstehulpslijn die vooral probeert te ondersteunen door communicatieroutes uit te stippelen of een plan van aanpak samen op te stellen. De vertrouwenspersoon kan een interventie doen, maar niets gebeurt zonder de toestemming van de persoon die zich meldt met een probleem of conflict. Deze laatste heeft altijd de keuze of er iets wordt ondernomen of niet en met wie. Van alle gesprekken worden verslagen bijgehouden.

De vertrouwenspersoon is geen therapeut, vakbond of rechter. Het is iemand die zoekt naar openingen om de situatie terug in beweging te krijgen en functioneert onafhankelijk en anoniem ten opzichte van het VAV.

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon

Indien u als VAV-lid wenst beroep te doen op deze dienst volstaat het om dit te melden aan Natalie Ariën. Zij brengt u vervolgens in contact met vertrouwenspersoon Barbara Raes. De reden van dit gesprek deelt u alleen met haar – VAV heeft daar verder geen inzage in.