Advies

Leden kunnen bij VAV terecht voor advies met betrekking tot contractonderhandelingen, lezingen, collectieve rechten, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de professionele praktijk van het schrijverschap in Vlaanderen, bij inbreuken tegen contracten of het auteursrecht, enz.

We stellen op de website een uitgebreide FAQ, het Groot Auteurshandboek en de checklist voor contracten ter beschikking van onze leden. Indien u het antwoord op uw vraag niet vindt, of indien een contractvoorstel na controle aan de hand van de checklist blijkt af te wijken van het VAV-modelcontract, kunt u contact opnemen met onze coördinator Natalie Ariën.

Voor vragen die verband houden met uw sociaal statuut, btw, fiscaliteit e.d.m., verwijzen we u bij voorkeur door naar het Kunstenloket: de juristen van het Kunstenloket zijn gespecialiseerd in deze uiterst complexe materie en zullen u gericht antwoord kunnen geven. Ook zij bieden individueel advies op maat.

Wat doen we niet?

VAV beperkt zich tot het verlenen van advies en stuurt indien nodig ingebrekestellingen. Ze zal echter geen rechtszaken aanspannen. Hiervoor dienen leden een advocaat aan te stellen.

Wanneer VAV echter vaststelt dat een uitgever structureel in gebreke blijft (wanneer VAV meerdere klachten over een uitgever binnenkrijgt), stuurt ze een bundeling van dossiers door aan de ombudsvrouw van Boek.be, die de klachten vervolgens voorlegt aan de uitgever. VAV kon reeds meermaals rekenen op de bijstand van de ombudsvrouw, die een aantal dossiers met een positief resultaat afhandelde.