Juridisch advies

De Vlaamse Auteursvereniging biedt haar leden individueel juridisch advies aan. Dit betekent dat leden met al hun juridische vragen bij de stafmedewerkster terecht kunnen, die indien nodig beroep doet op de huisjurist of op een andere jurist gespecialiseerd in auteursrechten.

Een persoonlijk gesprek behoort eveneens tot de mogelijkheden: daarvoor worden op geregelde tijdstippen infoloketten georganiseerd.

 

Wat omvat juridisch ‘advies’?

– u ontving een contractvoorstel en wil dit voor ondertekening aan een deskundig oog onderwerpen.
– uw uitgever komt zijn belofte niet na.
– u twijfelt of u nog verder wil met uw uitgever en wil weten wat uw mogelijkheden zijn.
– u heeft een aanbod ontvangen van een theatergezelschap om uw werk op te voeren.
– u heeft ontdekt dat uw werk buiten uw medeweten door derden werd gebruikt.
– …

Met andere woorden: het advies betreft auteursrechtelijke kwesties. Indien u juridisch advies nodig heeft over andere professionele kwesties die niet meteen met uw schrijverschap te maken hebben zal VAV u indien mogelijk naar een andere instantie doorverwijzen.

VAV beperkt zich tot het verlenen van advies en stuurt indien nodig ingebrekestellingen. Ze zal echter geen rechtszaken aanspannen. Hiervoor dienen leden een advocaat aan te stellen. Wanneer VAV vaststelt dat een uitgever structureel in gebreke blijft (wanneer VAV meerdere klachten over een uitgever binnenkrijgt), stuurt ze een bundeling van dossiers door aan de ombudsvrouw van Boek.be, die de klachten vervolgens voorlegt aan de uitgever. VAV kon reeds meermaals rekenen op de bijstand van de ombudsvrouw, die een aantal dossiers met een positief resultaat afhandelde.

Voor vragen die verband houden met uw sociaal statuut, btw, fiscaliteit e.d.m., verwijzen we u door naar het Kunstenloket: de juristen van het Kunstenloket zijn gespecialiseerd in deze uiterst complexe materie en zullen u gericht antwoord kunnen geven. Ook zij bieden individueel advies op maat.