Financiering

Vlaanderen is letterlijk te klein om een professionele auteursvereniging uitsluitend op basis van lidgeld te laten functioneren. VAV blijft daarom onverminderd afhankelijk van subsidies en sponsoring.

Literatuur Vlaanderen blijft VAV de basissteun geven die overleven mogelijk maakt.  VAV is deAuteurs en SABAM dankbaar voor de ad hoc sponsoring.

In 2021 maakt de Vlaamse Overheid Open Boek mogelijk: vijftien webinars, verspreid over het voorjaar. Houd voor het programma de website in het oog!

We maken onze leden en alle sympathisanten van de Vlaamse letteren die onze werking financieel willen ondersteunen graag attent op de volgende mogelijkheden:

duolegaat
steunend lidmaatschap
giften