Meldpunt

Zonder de auteurs geen Vlaamse Auteursvereniging en geen speerpunten om aan te werken. Uw input is de basis van onze werking. Een groot ledenbestand is daarom essentieel: niet alleen om breed gedragen standpunten uit te kunnen dragen, maar ook om een vinger aan de pols te houden over de evoluties binnen de sector. Wij doen daarvoor geregeld beroep op onze auteurs.

Leden van de Vlaamse Auteursvereniging weten dat hun input onmisbaar is voor de werking van VAV en dat ze op tijd en stond kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan een onderzoek of aan een stuurgroep.

Daarnaast worden ze geregeld opgeroepen om melding te maken van misstanden die de professionalisering van het schrijverschap in de weg staan.  Hieronder enkele warme oproepen aan de Vlaamse auteurs om een oogje in het zeil te houden. U doet er onze werking en uzelf een grote dienst mee.

 

Boekhouders gezocht

Omdat de vraag meermaals wordt gesteld, stelt VAV voor haar leden een lijst op van boekhouders in Vlaanderen die gespecialiseerd zijn in auteursrecht. Indien uw boekhouder goed op de hoogte is van auteursrechten en aanverwante, geef dan een seintje aan Natalie Ariën.

 

Visibiliteit van vertalers, (strip)scenaristen en illustratoren

Een kwestie waar het in de wereld van het literaire vertalen, het scenario schrijven en het illustreren van boeken nogal eens fout loopt, is de visibiliteit. Geregeld bereiken ons klachten over het niet vermelden van namen van vertalers, scenaristen en illustratoren waar dat eigenlijk zou moeten. Behalve over uitgevers gaat het ook over culturele organisatoren en media. Dankzij het aandringen van VAV vermeldt de literaire bijlage van De Morgen sinds enige tijd consequent de namen van vertalers in de vermelding van de besproken boeken. We willen deze actie nu uitbreiden.

Vandaar deze oproep: graag kregen wij een bericht als u vaststelt dat vertalers, scenaristen of illustratoren niet genoemd worden waar dat zou moeten. We maken er werk van om de betrokkenen op dit manco te wijzen. Vermeld in uw bericht zeker waar u uw vaststelling deed en wie (volgens u) verantwoordelijk is, bij voorkeur met adres. Zo kunnen wij snel en gericht optreden. Uiteraard vermelden we daarbij uw naam niet.

 

Malafide uitgevers

Berichten over malafide uitgevers blijven ons met enige regelmaat bereiken. Het is belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van contractbreuk door uw uitgever of wanneer uw auteursrecht geschonden wordt. Zo krijgen wij een beter beeld van de frequentie en de aard van de feiten.

Een nieuwe wanpraktijk kwam ons recent ter ore, ditmaal van Alpha Presse. Deze Duitse uitgeverij biedt bibliofiele uitgaven aan van werken van een aantal Vlaamse auteurs (voornamelijk dichters). Zij worden hierin vaak niet gekend. Heeft u ervaring met deze uitgeverij, dan horen we het graag: u kunt hiermee terecht bij Natalie Ariën.

 

Toepassing van het modelcontract

Het modelcontract: let op uw zaak!

Het modelcontract is twee jaar in gebruik. We stellen vast dat een aantal uitgevers het contract onverkort toepassen. Anderen springen er ‘creatief’ mee om. Niet alle bepalingen zijn op alle uitgaven van toepassing, maar de vermelding VAV-modelcontract mag in zo’n geval niet gebruikt worden.

Helaas zijn er ook uitgevers die nog steeds een eigen, niet-onderhandeld contract hanteren, met ongunstige bepalingen, lacunes en al te vaak ook auteurspercentages die we niet kunnen tolereren. VAV onderhandelde met de Vlaamse uitgevers (verenigd in de Vlaamse Uitgeversvereniging, VUV) over een modelcontract dat evenwichtig en gunstig is, maar afdwingbaar is het niet: de auteur blijft dus verantwoordelijk voor de toepassing ervan. Het is aan u om al dan niet met een uitgever in zee te gaan.

VAV blijft benieuwd naar de toepassing van het modelcontract door de Vlaamse uitgevers. Daarom blijven we onze leden vragen om hun ervaringen met ons te delen. Uw berichten zullen ons helpen om een overzicht te krijgen van de situatie en van de problemen. U kunt hiermee steeds terecht bij Natalie Ariën.

 

Vlaamse auteurs en Nederlandse uitgevers

VAV krijgt soms meldingen van auteurs die bij hun Nederlandse uitgever geconfronteerd worden met “aanpassingen van royaltypercentages” voor de verdeling van hun boeken in Vlaanderen. Deze evolutie baart ons zorgen: VAV roept auteurs op haar in te lichten wanneer ze een vergelijkbaar voorstel krijgen van hun uitgever.