Wie zijn we?

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) werd in 2006 opgericht om de belangen van alle Vlaamse auteurs te behartigen. Sindsdien speelt ze een belangrijke rol in de verbetering van de professionele positie van de auteur.


Het team

Het bestuur bestaat uit auteurs die in de verschillende genres actief zijn. Zij hebben zitting in diverse gespreksorganen en voeren de onderhandelingen met de partners uit het letterenveld. Ze doen dit op vrijwillige basis, wat hun onafhankelijkheid garandeert.

Een stafmedewerkster staat in voor de coördinatie en het contact met de leden.


De leden

VAV telt vandaag meer dan 600 leden, een aantal dat haar toelaat om breed gedragen standpunten in te nemen en daadwerkelijk te wegen op dossiers waar de belangen van de auteur aan de orde zijn.

Statuten