Contracten nalezen

VAV stelt in overleg met de Groep Algemene Uitgevers (GAU) modelcontracten op, die door uitgevers en auteurs kunnen gebruikt worden wanneer ze een overeenkomst over de exploitatie van een werk sluiten. Dit modelcontract biedt de zekerheid dat de belangen van beide partijen gerespecteerd zijn. Het modelcontract is echter niet afdwingbaar: het staat uitgevers dus vrij om aanpassingen te doen aan de tekst ervan (het contract mag dan evenwel niet meer de naam modelcontract dragen). We dringen er met klem op aan dat u een dergelijk contract (en bij twijfel ook de modelcontracten) aan ons voorlegt alvorens tot ondertekening over te gaan: een ondertekend contract is onomkeerbaar, en ogenschijnlijke details kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Laat u dan ook nooit dwingen tot een overhaaste ondertekening: een auteur heeft vanzelfsprekend inspraak in wat hij ondertekent. Dat begint met een wederzijdse en inzichtelijke overeenkomst. Binnen een week krijgt u onze opmerkingen over het contract en eventuele suggesties. Denk eraan dat een contract een overeenkomst is, en dat u als auteur niet zonder meer elke bepaling hoeft te aanvaarden! De ervaring leert dat uitgevers onze opmerkingen meestal probleemloos in het uiteindelijke voorstel opnemen.