collectief

VAV gaat voortdurend in overleg met de verschillende partners uit het letterenveld om via die weg de professionele omstandigheden van de Vlaamse auteurs structureel te verbeteren.

Ze adviseert de minister van Cultuur rechtstreeks bij auteursgerelateerde dossiers. Onrechtstreeks bepaalt ze het letterenbeleid via SARC (Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media) en het BoekenOverleg. Het Vlaams Fonds voor de Letteren voert regelmatig overleg met VAV over zijn werking. Andere gesprekspartners: de rechtenmaatschappijen (deAuteursSABAMSOFAMSACD-Scam), Stichting Lezende Vlaamse Uitgeversvereniging, het literaire middenveld, onze Nederlandse evenknie VVL …