Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

° de eigenaar: de Vlaamse Auteursvereniging;
° gebruik(en): alle denkbare handelingen;
° u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
° de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Alle documenten die op deze site worden voorgesteld, hebben enkel een informatieve waarde en kunnen dus niet worden beschouwd als documenten die juridisch rechtsgeldig zijn. Wanneer de Vlaamse Auteursvereniging verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal zij onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan betekent inbreuk op intellectuele rechten. Alle inhoud (teksten, afbeeldingen, bestanden) op deze website en intellectueel ontwerp van deze website is eigendom van de Vlaamse Auteursvereniging. Het is niet toegestaan om (delen) van de inhoud te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden of op andere wijze te gebruiken. 
Het is wel toegestaan om links naar artikels op deze website te publiceren met bronvermelding.

VAV heeft geen expertise in niet-literaire genres (educatieve uitgaven, vrijetijdsboeken, wetenschappelijke publicaties) en eigen beheer. Om deze reden is lidmaatschap voor deze auteurs niet mogelijk.