Missie

De Vlaamse Auteursvereniging is de belangenvereniging van en voor Vlaamse auteurs. Ze vertegenwoordigt zowel auteurs van proza, poëzie, toneel, scenario’s, kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en strips als illustratoren en literair vertalers.

De werking van de Vlaamse Auteursvereniging berust op twee pijlers:

° Vlaamse auteurs individueel informeren en bijstaan
° Vlaamse auteurs collectief vertegenwoordigen en verdedigen

De Vlaamse Auteursvereniging behartigt de individuele en gemeenschappelijke belangen van de literaire auteurs en vertalers, illustratoren, scenaristen en stripauteurs.

De Vlaamse Auteursvereniging doet dat door in nauw contact met haar leden een visie te ontwikkelen op de literaire sector in Vlaanderen. Zij formuleert eisen en onderhandelt daarover met de andere betrokken partijen.