Individueel

Ook de individuele belangen van de auteurs gaan VAV ter harte: leden kunnen met individuele vragen over professionele aangelegenheden steeds terecht bij de stafmedewerkster. Voor leden die een persoonlijk gesprek met een juriste wensen organiseert VAV om de zes weken infoloketten, afwisselend in haar kantoren in Antwerpen en in het Poëziecentrum in Gent. Onze jurist geeft hen kosteloos juridisch en fiscaal advies.