Lidmaatschap aanvragen

De Vlaamse Auteursvereniging is pas slagkrachtig als ze veel leden vertegenwoordigt. Uw lidmaatschap is bovendien een blijk van collegiale solidariteit.

De lidmaatschapsbijdrage bedraagt 80 euro; steunende leden betalen 180 euro. Indien u kiest voor domiciliëring geniet u een korting van 5 euro.

Kandidaat-leden kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier. Indien zij voldoen aan de voorwaarden voor VAV-lidmaatschap zullen zij uitgenodigd worden de ledenbijdrage te storten. Even later ontvangen ze hun persoonlijke code die hen toegang verleent tot hun promotiepagina en de volledige website.

Leden die hun lidmaatschap vernieuwen kunnen het bedrag storten op onze Triodos-rekening:

IBAN BE26 5230 8023 3829
BIC TRIOBEBB

De lidmaatschapsbijdrage is fiscaal aftrekbaar. Graag een seintje als u een betalingsbewijs wenst.

Indien u verdere vragen heeft bij lidmaatschap van VAV kunt u hiermee terecht bij Lisa Van der Auwera.