Word lid

Zonder leden geen Vlaamse Auteursvereniging! Leden van VAV komen uit de verschillende genres van het Vlaamse letterenveld. Onze werking berust op hun input: individuele klachten en structurele problemen worden in kaart gebracht en vormen zo de basis van onze activiteiten en stellingnames. Lidmaatschap betekent dat een auteur zich solidair verklaart met de schrijversgemeenschap. Met enige regelmaat doen we een oproep naar onze leden om melding te maken van hun ervaringen. In een aantal dossiers rekenen we ook op (een aantal van) onze leden om aan ad hoc-werkgroepen deel te nemen.