Bestuur

De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) werd in 2006 opgericht om de belangen van alle Vlaamse auteurs te behartigen. Sindsdien speelt ze een belangrijke rol in de verbetering van de professionele positie van de auteur.

Het bestuur bestaat uit auteurs die in de verschillende genres actief zijn. Zij hebben zitting in diverse gespreksorganen en voeren de onderhandelingen met de partners uit het letterenveld. Ze doen dit op vrijwillige basis, wat hun onafhankelijkheid garandeert.

Een stafmedewerkster staat in voor de coördinatie en het contact met de leden.

                                                                          Matthijs de Ridder (voorzitter)

                                                                                                  Auteur
                                                                                                  matthijs@auteursvereniging.be 

Carmien Michels

© Mathias Hannes

Dichter

Gaea Schoeters

Auteur

Nathalie Tabury

Vertaler

Carlo Van Baelen

Adviseur

Paul Verrept

Auteur, illustrator