Lezingen

Voor de subsidiëring van auteurslezingen kunnen organisatoren en auteurs terecht bij Literatuur Vlaanderen (www.auteurslezingen.be). 

 

Ter herinnering: de belangrijkste VAV-eisen

Uit ons inkomensonderzoek bleek hoe belangrijk lezingen voor veel auteurs zijn. VAV is de voorbije maanden op dat belang blijven hameren. In het zog van haar onderzoek en toen duidelijk werd dat vanaf 2013 het VFL de auteurslezingen zou behartigen, besprak VAV dit thema met een groep leden en in aanwezigheid van het VFL. Zo kwamen we tot de volgende eisenbundel. Zie de VAV-website voor de volledige versie.

°een open auteurslijst op basis van objectieve criteria;
°meer middelen voor lezingen;
°een onderscheid in opdracht en verloning voor verschillende lezingen,
met een groter engagement van de organisatoren;
°een eenvoudige, transparante en niet betuttelende administratie
met flexibele aanvraagmogelijkheden.

 

De nieuwe regeling

De nieuwe regeling beantwoordt grotendeels aan de eisen die VAV formuleerde en biedt een antwoord op de jarenlange kritiek van veel collega’s: zo komt er een open auteurslijst en een flexibeler aanvraagsysteem, en kunnen voortaan ook debutanten van het systeem genieten. Dit is ook een eerste stap in een ambitieus plan van het VFL om meer in te zetten op auteurslezingen. De geplande stapsgewijze implementering laat ook ruimte voor evaluatie en bijsturing: ook hierbij zal VAV betrokken worden. En VAV zal daar op haar beurt haar leden bij betrekken.

VAV is verheugd over de inspanningen van het VFL om de aanbevelingen van de auteurs ten uitvoer te leggen en ook om ondersteuning te bieden bij het innen van de vergoedingen: vanaf 1 juli 2013 zal het VFL instaan voor de storting van het volledige bedrag (subsidie + bijdrage van de organisator) aan de auteur! Dat alleen is al een verdere stap richting professionalisering, een van de bestaansredenen van VAV.

 

Ook belangrijk

We benadrukken dat de door VFL vermelde bedragen die organisatoren boven op de subsidie verplicht moeten bijleggen (en die voor die organisatoren al flink hoger liggen dan tot nu toe) minimumtarieven zijn. Het staat de auteurs vrij om over een hoger bedrag te onderhandelen. In het kader hiervan dringen we er bij onze leden nogmaals op aan om de richttarieven die we op onze website aanreiken, onder meer voor lezingen, zoveel mogelijk te respecteren: de professionalisering van ons vak is ook een gedeelde verantwoordelijkheid van ons, auteurs.

Een manco in het reglement – waar ook VAV voorlopig geen oplossing voor heeft – is het gebrek aan een sluitende omschrijving van het begrip ‘literair werk’. VAV erkent de noodzaak van dit criterium, dat erop gericht is auteurs van bv. kookboeken, tuingidsen en dergelijke uit de subsidieregeling te houden. We nodigen onze leden graag uit om hierover mee na te denken: wat kan een sluitende definitie zijn van ‘literair auteur’? Suggesties zijn welkom bij Lisa Van der Auwera.

VAV is blij met de ambities van het VFL en met hun streven om het budget voor auteurslezingen van 200.000 naar 230.000 euro te verhogen.Tegelijk wijzen we erop dat er in dit dossier sprake is van een jarenlange achterstand in het aanpassen van de subsidies. Die zijn er de voorbije jaren zelfs op achteruitgegaan. Hier ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de Vlaamse regering en haar minister van Cultuur: als men auteurslezingen een belangrijk instrument vindt in het streven naar participatie, dan moeten daar middelen tegenover staan om die ambitie waar te maken.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vfl.be. U kunt ook contact opnemen met het Vlaams Fonds voor de Letteren op het nummer 03/270 31 61 of via auteurslezingen@vfl.be.