Relanceplan BoekenOverleg

Het BoekenOverleg, dat de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector behartigt, doet enkele voorstellen aan de Vlaamse en federale overheid om een antwoord te bieden op de financiële noden van het boekenvak op korte termijn én om een hoopvolle toekomst te geven aan een gezonde en dynamische boekensector.

De gevolgen van de coronacrisis waren onmiddellijk voelbaar voor uitgeverijen en auteurs, boekhandelaars en literaire organisaties, bibliotheken en erfgoedinstellingen, leesbevorderingsorganisaties en leesclubs. Vóór de pandemie werd de brede cultuursector – inclusief de letteren – gekwalificeerd als een gezonde economische sector in een onderzoek van Graydon. Dat wil het BoekenOverleg in de toekomst zo houden.

Het BoekenOverleg doet daarom enkele voorstellen aan de Vlaamse en federale overheid met oplossingen op korte én langere termijn, zoals een groots opgezette leescampagne onder de noemer ‘Geef een boek aan een held’, een nieuwe literaire prijs, de realisatie van het Leesbevorderingsplan 2.0 en een tax shelter voor het letterenveld en boekenvak.

Het BoekenOverleg wil op deze manier zijn schouders zetten onder een gezonde, dynamische sector, die zijn rol kan blijven spelen in maatschappelijke uitdagingen zoals het tegengaan van de algemene ontlezing, het beter beschermen van de socio-economische positie van de auteur en het betrekken van een superdiverse samenleving in een inclusief letterenveld.

 

U kunt het relanceplan hier raadplegen.