Tijdelijke werkloosheid voor artiesten met losse contracten

De Artiestencoalitie, waar ook VAV deel van uitmaakt,  is in een belangrijke opzet geslaagd: tijdelijke toegang tot werkloosheid voor een beroepsgroep die tot nu tussen de mazen van het net viel – de flexibele werkkrachten zonder welomlijnd statuut.

De tijdelijke toegang tot de werkloosheid van flexibele werkers was een eerste belangrijk dossier van de  Artiestencoalitie. Na bijna vier maanden verenigd werken heeft het parlement vandaag, vrijdag 10 juli, eindelijk gestemd voor een tijdelijke toegang tot de werkloosheid voor een bepaalde groep van flexibele werkers in de kunsten. Wat kon vanaf crisisdag één in andere sectoren kan vanaf nu dus ook voor freelancers in onze sector.

Wat?
Tijdelijke toegang tot gewone werkloosheid, wat een uitkering voor maanden april 2020 tot 31 december 2020 inhoudt.

Voor wie?
Flexibele arbeidskrachten in de cultuursector die nog niet geholpen zijn door een steunmaatregel. Bijvoorbeeld kunstenaars met dagcontracten, de voorwaarde is dat men 20 arbeidsdagen of 10 artistieke prestaties in 2019 moet kunnen voorleggen.

Waarom?
Een structurele oplossing was nodig omdat kunstenaars die geen welomlijnd statuut hebben, cfr werknemer of zelfstandige, worden door ons administratief systeem niet gevonden. Daardoor vielen duizenden tussen de mazen van het net. Nochtans betalen zij ook sociale bijdragen.