Duolegaat: mogelijk iets voor u?

De Vlaamse Auteursvereniging maakt haar leden en alle sympathisanten van de Vlaamse letteren graag attent op de mogelijkheid om een deel van hun erfenis aan de vereniging te schenken en op die manier de niet-rechtstreekse erfgenamen méér na te laten.

 

Het gaat hierbij over een duolegaat. Wanneer u uw vermogen testamentair verdeelt over een goed doel en niet-rechtstreekse erfgenamen, komt dit uw erfgenamen aanzienlijk ten goede: zij houden een groter deel van uw erfenis over dan wanneer u hen deze volledig toekent, dankzij de fiscaal gunstige formule van de duolegaten.

 

Dat zit zo: wanneer iemand alleenstaand en kinderloos sterft – zonder erfgenamen in de rechte lijn – vloeit het grootste deel van de testamentair vastgelegde erfenis naar de staatskas. Broers en zussen, neven, nichten, buren, vrienden…: zij betalen hoge successierechten. Maar als er naast de erfgenamen ook een goed doel opgenomen werd in het testament, dan betaalt dat goede doel de successierechten voor de erfgenamen, voor een aanzienlijk lager tarief. Bovendien kan de erflater aan de begunstigde organisatie voorwaarden stellen voor het aanwenden van het geërfde bedrag.

 

Drie winnaars dus: de erflater heeft inspraak in de besteding van zijn erfenis, de erfgenaam ontvangt een hoger bedrag en het goede doel beschikt over extra middelen voor zijn werking.

 

Indien u hierover meer informatie wenst, kan u terecht bij Natalie Ariën of bij uw notaris.