Oproep aan de leden: VAV monitort de bibs

Zoals intussen genoegzaam bekend, wordt de financiering van de openbare bibliotheken in Vlaanderen hoe langer hoe meer een zaak van de lokale overheden. VAV-voorzitter Patrick De Rynck was mede-initiatiefnemer van het opiniestuk door het BoekenOverleg dat hierover op 14 maart in De Morgen verscheen. Daarin drukte de boekensector zijn grote bezorgdheid uit over deze gang van zaken.

Minister van Cultuur Sven Gatz beloofde dat hij de situatie zou ‘monitoren’. Wij van VAV wachten liever niet op de ministeriële monitoring en gaan zélf over tot het monitoren van de evolutie. Daar hebben wij onze leden voor nodig. We weten dat velen van u goede contacten hebben met bibliothecarissen.

Daarom deze vraag en oproep: alle berichten over bibliotheken die worden afgebouwd en/of besparen (collectievorming, activiteiten…) zijn welkom bij Natalie Ariën. Wij bundelen de informatie en brengen de problematiek onder de aandacht van de sector, de media en de overheden.