Heb je een contractvoorstel ontvangen voor de publicatie van je boek? VAV stelt een checklist ter beschikking, die je doorheen het contractvoorstel loodst. Het betreft een handleiding die je helpt om de belangrijkste bepalingen zelf te toetsen aan de gebruikelijke afspraken, zoals door VAV en de uitgevers verenigd in de GAU overeengekomen.

Werkwijze

We vragen onze leden om het ontvangen contractvoorstel te controleren aan de hand van de opsomming van artikels die in een volwaardig en evenwichtig contract thuishoren, en vervolgens de zelfscan. Deze bevat 20 punten.

De vastgestelde afwijkingen legt u vervolgens per mail aan ons voor, samen met het volledige contractvoorstel (contract en eventuele bijlagen).

Op basis van uw vaststellingen zal VAV vervolgens zoals gebruikelijk advies verlenen voor de verdere contractonderhandeling.

Let op: we sluiten niet uit dat uitgevers andere aanpassingen doorvoeren dan deze vermeld in de checklist, en die mogelijk nadelig zijn voor u. We raden u daarom altijd aan het volledige contract door te lezen en naast de letter én de geest van het modelcontract te leggen. Ook die afwijkingen meldt u aan VAV. VAV probeert de vinger aan de pols te houden, maar daarvoor blijven we beroep doen op meldingen en vragen van onze leden.