6 maart – Staat van het Boek

Op maandag 6 maart 2023 organiseert het BoekenOverleg in het Vlaams Parlement voor de achtste keer de Staat van het Boek. We richten ons op de toekomst en stellen enkele uitdagingen voor het boek centraal in de aanloop naar de opmaak van een nieuw memorandum dat we willen presenteren in het voorjaar van 2024, zodat het kan worden meegenomen bij de regeringsvorming na de Vlaamse, federale (en Europese) verkiezingen in mei 2024 én de vorming van stad- of gemeentecoalities na de lokale verkiezingen in oktober 2024.

 

Programma

13-14 uur: aanmelden

14 uur: verwelkoming en inleiding door voorzitter Willem Bongers-Dek

14.10 uur: keynote door Geert Buelens

Samen het bad in. Een toekomstvisie voor de boekensector 

De boekensector heeft makkelijkere tijden gekend. De inflatie dreigt van boeken een luxeproduct te maken, de leesvaardigheid van nieuwe generaties en de culturele aantrekkingskracht van het boek nemen af en veelal zijn het alleen de BV’s die als auteurs van hun pen kunnen leven. In zijn keynote probeert dichter, essayist, columnist en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Geert Buelens te onderzoeken of en hoe de verschillende onderdelen van het boekenvak elkaar kunnen versterken.

15-16 uur: drie keuzesessies

 1. Het Leesoffensief en de rol van de bibliotheek:
  • Goed en graag lezen verhoogt de maatschappelijke kansen van kinderen en volwassenen aanzienlijk. Het urgentiebesef rond de dalende leesvaardigheid en leesmotivatie leidde recentelijk tot ‘Een Leesoffensief voor Vlaanderen’, een strategisch plan met een samenhangende set van doelstellingen en acties. De bibliotheek is in dit plan de spil van het lokale leesnetwerk. Hoe zit het met de noodzakelijke randvoorwaarden om die rol te kunnen waarmaken? Over welke instrumenten beschikt Vlaanderen nog om op het lokale bibliotheekbeleid te wegen? Welke maatregelen dringen zich op om tot een sterke infrastructuur rond leesbevordering te komen?
  • Panel: Sylvie Dhaene (directeur Iedereen Leest), Liesbet Heyvaert (decaan Faculteit Letteren KULeuven en voorzitter Leesoffensief), Mieke Van Geel (coördinator innovatief cultuurbeleid en programmaleider openbare bibliotheken stad Antwerpen).
  • Moderator: Yra van Dijk (schrijver en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde)
 1. Kansen en bedreigingen voor de boekhandel:
  • De boekhandel is een belangrijk kruispunt in een levendige leescultuur, maar de uitdagingen voor de boekhandel in de postcoronaperiode zijn groot. Wat zijn de voorwaarden om die vitale bedrijfstak in Vlaanderen levensvatbaar te houden? In deze sessie onderzoeken we enkele structurele acties. Wat is de doelstelling van een generieke boekencampagne? Welke verfijningen van het decreet op de gereglementeerde boekenprijs zijn er nodig? Hebben fysieke en digitale boekhandels wel dezelfde kansen? Wat zou de impact zijn van een BTW-aanpassing naar 0% of 21%? En welke onderzoeken hebben we nodig over lees-, leen-, en koopgedrag om die fundamentele vragen goed te kunnen beantwoorden?
  • Panel: Guido De Smet (directeur Retail Standaard Boekhandel, bestuurder Boekhandels Vlaanderen), Wouter Cajot (zaakvoerder Boekhandel Stad Leest / Wunderkammer, bestuurder Boekhandels Vlaanderen) en Carlo Van Baelen (bedrijfseconoom en boekenvakexpert).
  • Moderator: journalist Maarten Dessing (Boekblad)
 1. Literatuur in het publieke domein:
  • In de publieke ruimte raakt (het debat over) literatuur in de verdrukking. De ruimte voor literatuur in de gedrukte media, op de televisie en op de radio neemt af en in theaters en culturele centra komt het woord minder en minder aan bod. Wat zijn hiervan de culturele en economische oorzaken? Hoe kunnen we dat tij keren? In deze sessie buigen experts uit de media en het brede culturele veld zich over die fundamentele vragen en gaan met elkaar in gesprek over concrete oplossingen.
  • Panel: Karen Donders (directeur Publieke Opdracht, Talent & Organisatie bij de VRT), Karel Verhoeven (hoofdredacteur De Standaard), Arnoud Van Der Straeten (diensthoofd Cultuur en Bibliotheken Stad Aalst) en Eddie Guldolf (voormalig programmator C-Mine Genk en De Velinx Tongeren).
  • Moderator: Geert Buelens (schrijver en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde)

16.15 uur: artistieke interventie door dichter Esohe Weyden

16.30 uur: samenvatting van de drie keuzesessies door de drie moderatoren onder leiding van Willem Bongers-Dek, die afsluit met een huldeblijk aan Jos Geysels

17-18 uur: receptie

 

Inschrijving

Je kunt gratis deelnemen aan de Staat van het Boek, maar de plaatsen zijn beperkt: er is ruimte voor 125 deelnemers. Ook de plaatsen per sessie zijn beperkt. Het inschrijvingsformulier wordt afgesloten op 1 maart 2023 of als het maximale aantal deelnemers is bereikt.

Inschrijven kan via deze link.

 

Locatie en bereikbaarheid

De Staat van het Boek vindt plaats in het Vlaams Parlement in Brussel, ingang IJzerenkruisstraat 99 (Bezoekerscentrum). Hou er rekening mee dat er een incheckprocedure is en dat je je dus minstens een halfuur op voorhand aanmeldt.