Aangifte personenbelasting: nieuwe fiche 281.45!

Sinds 2022 is een aangepaste fiche 281.45 ingevoerd door de FOD Financiën. Dit heeft gevolgen voor het invullen van de aangifte van de personenbelasting.

Hieronder lijsten we drie aandachtspunten op:

1. In Vak 4 Brutobedrag van de inkomsten wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • a) inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen
  • b) de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties, bedoeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht.

Royalty’s uitbetaald door uitgeverijen en reprografie- en leenrechtvergoedingen uitbetaald door de beheersvennootschap (Sabam, deAuteurs, Lira,…) behoren tot 4 b) en moeten in het aangifteformulier vermeld worden onder code 1117/2117 in Vak VII D van het aangifteformulier.

In documenten die ons voorgelegd werden door VAV-leden stellen we vast dat deze inkomsten soms foutief vermeld werden onder 4 a) op de fiche 281.45 in plaats van onder 4 b). Wij hebben dit aan de GAU (Groep Algemene Uitgeverijen) gesignaleerd en om rechtzetting gevraagd.

We adviseren je om ondanks deze foutieve vermelding deze inkomsten te vermelden in het aangifteformulier onder code 1117/2117, zo niet wordt een tarief van 30 % roerende voorheffing toegepast in plaats van 15 % en vervalt de forfaitaire kostenaftrek.

2. De aangepaste fiche 281.45 vermeldt de afgetrokken (forfaitaire) kosten niet meer. Deze moeten nochtans vermeld worden onder code 1118/2118.
Je kunt die zelf berekenen: deze bedragen voor de totaalsom van alle ontvangen auteursrechten en naburige rechten:

  • eerste schijf 0 tot 17.090,00 euro (50% forfaitaire kostenaftrek)
  • tweede schijf 17.090,01 tot 34.170,00 euro (25% forfaitaire kostenaftrek)
  • derde schijf: 34.170,01 tot 64.070,00 euro (geen forfaitaire kostenaftrek)

3. De ingehouden roerende voorheffing vermeld in vak 5 van de fiche 281.45 moet in het aangifteformulier opgenomen worden onder code 1119/2119.