Actieplan voor de letteren: resolutie goedgekeurd

Het actieplan voor de letteren dat het BoekenOverleg opstelde vond gehoor binnen het Vlaamse parlement. Het overlegplatform voor de boekensector toont zich tevreden met de resolutie die vandaag werd gestemd: ‘Met deze resolutie bevestigt het Vlaams Parlement het belang van boeken en letteren binnen de creatieve industrie in Vlaanderen, en de grote culturele en economische waarde die ze hebben. De resolutie toont een duidelijk engagement om deze sector in de toekomst verder te ondersteunen en te laten groeien’.

Ook VAV is tevreden. Het actieplan is met name interessant voor de auteurs, aan wie de nodige aandacht wordt besteed: nichegenres zoals poëzie en essay verdienen volgens het plan meer steun, het sociaal statuut moet aangepast en het leenrecht moet hervormd worden. Thema’s die voor VAV sinds lange tijd speerpunten zijn.

 

VAV maakt deel uit van het BoekenOverleg, dat wordt voorgezeten door Erik Vlaminck.

Resolutie

Persbericht