BoekenOverleg en Boek.be

Het boekenoverleg, het overlegorgaan van de boekensector waarin ook VAV is vertegenwoordigd, neemt afscheid van Boek.be. De overkoepelende branchevereniging gaat verder als dienstenleverancier aan haar constituerende leden en staat haar zitje in het boekenoverleg daarom af aan de Groep Algemene Uitgevers (GAU), dat ook VEWU (de educatieve en wetenschappelijke uitgevers) zal vertegenwoordigen, en de Vereniging van Vlaamse Boekverkopers (VVB). VAV kijkt uit naar een vruchtbare dialoog met de twee nieuwe leden van het Boekenoverleg.