CEATL-enquête voor vertalers

De werkgroep Working Conditions van de CEATL, de Europese vereniging van vertalersorganisaties, houdt dit jaar een enquête over de arbeidsomstandigheden van literair vertalers in Europa.

We nodigen literair vertalers om de enquête in te vullen: de resultaten heeft CEATL hard nodig bij haar lobbywerk voor betere arbeidsomstandigheden voor vertalers. Lobbywerk betekent: vechten voor een betere inkomenspositie, maar ook voor auteursrechten, culturele erkenning en zichtbaarheid. Alleen met cijfers is aan te tonen hoe vertalers er in verschillende landen voor staan.

De enquête kan worden ingevuld tot 10 juli a.s.

Klik hier om naar de enquête te gaan.