Gebruik van foto’s op uw website

We berichtten eerder over de praktijken van Permission Machine, na meldingen van leden die een gepeperde factuur ontvingen voor het niet-gelicentieerde gebruik van foto’s op hun website. Permission Machine wordt door foto-agentschappen en fotografen ingeschakeld om inbreuken op het auteursrecht op te sporen. De facturen die Permission Machine stuurde waren echter onevenredig hoog. VAV stelde in 2020 vast dat dit bovendien niet altijd gebeurt met medeweten van de fotografen.

Er is een voorlopig vonnis tegen deze praktijken – wat uiteraard niet betekent dat gebruik zonder toestemming toegestaan is. Het auteursrecht van fotografen moet met andere woorden gerespecteerd blijven. WE Media publiceerde een artikel over de kwestie, dat we graag met onze leden delen. De vertegenwoordiger van tijdschriften en kranten geeft ook richtlijnen voor een correcte omgang met fotomateriaal op het internet. U leest er hier meer over.