Gelden de tarieven voor lezingen ook voor literaire manifestaties?

Ook voor deelname aan een literaire manifestatie (een programma met een groot aantal auteurs op het affiche waarbij elke auteur slechts een beperkte podiumtijd invult) gelden andere vergoedingsgebruiken dan voor zogenaamde literaire lezingen (een avond- of lesurenvullend optreden van één auteur). Programmatoren van literaire manifestaties zullen binnen hun organisatiebudget een vergoeding voorstellen aan de gevraagde auteurs. Auteurs gratis of voor minder dan een billijke vergoeding laten werken is uit den boze; zeker wanneer de omkadering (de programmatoren zelf, de techniekers, het zaalpersoneel) wel loon naar werken ontvangen.