Gesprekken met uitgevers: Pelckmans

In april 2016 gingen we op gesprek bij Pelckmans-uitgevers, die hun verbrede activiteiten toelichtten. Hieronder leest u een samenvatting, met de belangrijkste punten die we bespraken.

  • De afrekeningen van Pelckmans/Abimo zijn erg beknopt en maken het de auteur moeilijk om zicht te krijgen op de voorraden. Pelckmans zal de informatie op de afrekeningen uitbreiden en de categorie ‘gratis exemplaren’, die nu alles bevat wat geen rechten genereert, opsplitsen.  Er wordt gewerkt aan een nieuw sofwaresysteem voor de afrekeningen.
  • Bij de overdracht van de stock van Abimo naar Pelckmans (definitief in het voorjaar van 2016) bleken grote stockverschillen te bestaan, te wijten aan een onzorgvuldig stockbeheer in het verleden. Dit verklaart enkele onrustwekkende bewegingen die auteurs meldden, waarbij er aantallen exemplaren opdoken of spoorloos bleken. Dit zou nu tot het verleden behoren. VAV geeft de uitgeverij in deze kwestie het voordeel van de twijfel.
  • Pelckmans hanteert het VAV-modelcontract, met uitzondering van een verkort controlerecht. Volgens de uitgever maakt dit een snellere betaling mogelijk, maar is controle ook na 30 dagen nog mogelijk. Na overleg werd beslist het controlerecht conform het modelcontract in te voeren.
  • Pelckmans hanteert contractueel een nadelige royaltyvergoeding bij handelskortingen hoger dan 50%. Ze geven aan dit slechts zeer beperkt toe te passen. Desgevallend zal de uitgever hierover in gesprek treden met de auteurs. Auteurs moeten hier bijzonder op letten!
  • Een aantal auteurs maakte melding van grote aantallen gratis exemplaren. Deze categorie bevat echter niet alleen gratis exemplaren, maar ook beschadigingen, ramsj en stockcorrecties.
  • Pelckmans geeft aan dat men titels die aan het einde van hun levenscyclus komen nieuw leven inblaast door ze toe te voegen aan pakketten voor scholen e.d. Op aanraden van VAV zal de uitgever dit dit doen na overleg met de auteur.
  • De uitgever worstelt, net zoals andere uitgeverijen, met het probleem van beschadigde retours. In de toekomst zullen ze deze aantallen trachten te minimaliseren door het gebruik van minder kwetsbare covers en/of meer blisteren.
  • Pelckmans heeft tot op heden geen retourprovisies afgehouden van de royalty’s, maar zoekt wel naar een oplossing voor de toenemende retours.