Herziening reglement gesubsidieerde lezingen

Sinds 1 januari 2013 worden de gesubsidieerde auteurslezingen georganiseerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het huidige systeem werd mede vormgegeven door een stuurgroep die VAV heeft samengeroepen. Na een klein half jaar zijn we toe aan een eerste evaluatie en bijsturing.

Het nieuwe reglement is raadpleegbaar op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Uw opmerkingen en suggesties blijven welkom bij Natalie Ariën.