Hoe ontvang ik mijn collectieve rechten?

De vergoedingen uit de wettelijke licenties worden door Reprobel geïnd; Reprobel verdeelt deze vergoedingen vervolgens onder haar leden-beheersvennootschappen van auteurs (en uitgevers, die een deel van de vergoeding ontvangen het gaat hierbij om een 50-50-verdeling).

Aansluiting bij een beheersvennootschap is daarom (en om andere redenen) sterk aanbevolen, maar een auteur kan deze vergoedingen ook rechtstreeks van Reprobel ontvangen. In dat geval is hij een ‘niet aangesloten begunstigde’. Indien u hiervoor kiest, neem dan contact op met Reprobel. Reprobel berekent die vergoeding echter niet zelf. Dat gebeurt door één van haar leden-beheersvennootschappen, aangesteld door het Auteurscollege van Reprobel. De referentiebeheersvennootschap kan u daarvoor een beheerskost aanrekenen.