Illustratoren na stopzetting VIC

In het voorjaar van 2015 zette de Vlaamse Illustratoren Club haar activiteiten stop. De belangrijkste reden hiervoor was het grote engagement dat nodig was om de club draaiende te houden. Dit bleek op termijn onhoudbaar: alle bestuursleden vervulden hun bestuursopdracht als vrijwilligers, naast de eigen professionele activiteiten.

VIC en VAV werken al meerdere jaren samen – terwijl VIC zich richtte op het creatieve aspect van het illustratorenschap, behartigt VAV de meer zakelijke kant van het verhaal. Door een samenwerkingsconvenant waren VIC-leden meteen ook aangesloten bij VAV. Hun VAV-lidmaatschap blijft geldig, en een vertegenwoordiger van VIC zal actief blijven binnen het VAV-bestuur om de belangen van illustratoren te behartigen. Indien blijkt dat er nood is aan een creatievere invulling, dan kan een werkgroep worden opgericht die enkele VIC-activiteiten nieuw leven inblaast.