Loont passie…? Een rapport

Op 22 november werd het onderzoek ‘Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen’ voorgesteld door Vlaams minister Sven Gatz en initiatiefnemers Kunstenpunt, Kunstenloket, Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP), ACOD-Cultuur, Overleg Kunstenorganisaties (oKo) en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Het onderzoek schetst een beeld van de arbeidsmarkt van de kunsten op basis van een  online-enquête waar meer dan 2.700 kunstenaars aan deelnamen. Er vallen drie algemene conclusies te trekken, maar ook specifiek voor auteurs bevat het rapport heel wat interessante vaststellingen.

Een samenvatting van het uitgebreide rapport kunt u hier raadplegen. Indien u het uitgebreide rapport wil lezen, neemt u contact op met Natalie Ariën.