Meest Auteursvriendelijke Bibliotheek

VAV roept de Bib van Sint-Niklaas uit tot Meest Auteursvriendelijke Bibliotheek

Het is ondertussen een traditie bij de Vlaamse Auteursvereniging: jaarlijks reikt de vereniging een prijs uit voor een auteursvriendelijke speler in het boekenvak. In 2012 werd de meest auteursvriendelijke uitgeverij bekroond. In 2013 werd een boekhandel gelauwerd en in 2014 gaat de prijs voor het eerst naar een bibliotheek: dat is de bibliotheek van Sint-Niklaas geworden.

Voorzitter Patrick De Rynck: ‘VAV ijvert onder andere voor nauwere banden tussen al wie lokaal met literatuur en boeken bezig en begaan is. De bib speelt een cruciale rol in zo’n netwerk. In de bib van Sint-Niklaas doet ze dat, met veel respect voor auteurs. Zo organiseerde de bib in 2013, in samenwerking met alle secundaire scholen van Sint-Niklaas, een groot voorleesproject, waarbij 36 auteurs en maar liefst 1300 scholieren werden betrokken. Het was overigens een moeilijke keuze: er zijn gelukkig nog veel sterke bibliotheken en bibliothecarissen.’

De Vlaamse Auteursvereniging hoopt dat de lokale besturen ook in moeilijke financiële tijden het belang van de bib zullen blijven erkennen en ondersteunen: behalve een culturele is een bibliotheek ook een sociale speler. Onderzoek toont ook aan dat mensen steden en streken met sterke cultuurhuizen als aantrekkelijker beschouwen. Een bib is zo’n cultuurhuis.

Met het uitreiken van de prijs voor de meest auteursvriendelijke bibliotheek wil de Vlaamse Auteursvereniging een positief signaal geven. ‘Auteurs staat aan het begin van een grote keten. Ze zijn de bron van het hele boekenvak. Dat wordt soms wel eens uit het oog verloren. Daarom zetten we elk jaar graag een auteursvriendelijke speler in de kijker.’