Modelcontracten voor illustratoren: opgelet

We kregen uit verschillende hoeken melding van illustratoren die van de uitgever een modelcontract ter ondertekening aangeboden krijgen.

We wijzen erop dat er momenteel nog geen modelcontract voor illustratoren bestaat: de onderhandelingen met de Vlaamse Uitgevers Vereniging (VUV) zijn nog aan de gang. Het modelcontract dat werd voorgelegd, is het onderhandelde en goedgekeurde ‘Modelcontract Oorspronkelijk werk voor Auteurs’: dit is echter niet afgesteld op origineel werk van illustratoren en bevat enkele bepalingen die voor hun specifieke genre nadelig kunnen zijn.

VAV en VIC adviseren deze contracten niet meteen te ondertekenen. U kan uw contracten steeds voorleggen aan de staf van VAV: zij lezen het contract na en wijzen u op eventuele nadelige artikels.

Let op: een ondertekend contract kan niet meer ingetrokken worden en kan tot onaangename verrassingen leiden, waar u juridisch niets tegen kunt ondernemen.

Indien uw uitgever u een dergelijk voorstel deed, horen we het graag. De Vlaamse Uitgever Vereniging werd op de hoogte gebracht, en zij zullen deze uitgevers hierover aanspreken.