16 mei: Algemene Vergadering

Aan alle leden van de Algemene Vergadering van de vzw Vlaamse Auteursvereniging en de bestuurders van de Scenaristengilde

De Vlaamse Auteursvereniging nodigt u uit voor haar eerstvolgende Algemene Vergadering op woensdag 16 mei 2018 om 20u30 in de VAV-kantoren, Te Boelaerlei 37 in Borgerhout.

Op de agenda van de vergadering staan volgende punten:

  • goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering;
  • ontlasting van het bestuur m.b.t. de resultaatrekening 2017 en balans op 31/12/2017;
  • werkingsverslag 2017;
  • goedkeuring van de begroting 2018;
  • verkiezing van de bestuursploeg;
  • varia.

Indien u deze vergadering wenst bij te wonen ontvangen we graag een seintje per kerende.