Compensatie van 1,3 miljoen euro voor auteurs en illustratoren

De Vlaamse Auteursvereniging en Literatuur Vlaanderen (LV) brachten de afgelopen weken in kaart hoeveel auteursrechten Vlaamse auteurs en illustratoren  verliezen door de coronamaatregelen. We kwamen uit op een netto royaltyvermindering van 876.000 euro. Dit bedrag betreft de gederfde royalty’s en houdt dus geen rekening met de afgelaste auteurslezingen. Die zijn nog eens goed voor 429.000 euro.

Om deze gederfde inkomsten – royalty’s en inkomsten uit auteurslezingen – te compenseren, heeft Literatuur Vlaanderen in overleg met VAV de Vlaamse Regering om 1,3 miljoen euro uit het noodfonds gevraagd. De 429.000 euro voor de  schade geleden door afgelastingen van de lezingen is bedoeld voor de compensatie van de weggevallen bijdrage van organisatoren en komt dus bovenop de eerdere ondersteuning van LV, waarbij het subsidiegedeelte van 100 euro per lezing onverkort werd uitbetaald.

Dit compensatievoorstel werd vandaag (2/6/2020) goedgekeurd. Literatuur Vlaanderen zal zich engageren om de middelen onder auteurs, vertalers en illustratoren te verdelen via een digitaal loket. Om gebruik te maken van deze compensatieregeling zullen auteurs een aanvraag moeten indienen bij dit loket: we houden u op de hoogte van de voorwaarden en de timing van zodra daar duidelijkheid over bestaat.