E-boeken in de lucht en in de bib

Gestreamde e-boeken nog niet voor morgen

Een kleine twee weken geleden was er in de pers enige opschudding toen bekend werd dat met name de concerns WPG en Lannoo/Meulenhoff plannen hadden voor het streamen van e-boeken, naar het voorbeeld van ‘spotify’ in de muziekwereld. Ook de boekensector wordt met grootschalige piraterij geconfronteerd.

VAV en haar Nederlandse collega’s van VvL namen hierover contact op met de betrokkenen. Dit project is nog in een onderzoeksfase. De uitgevers beloofden er de auteurs en hun vertegenwoordigers (VAV en VvL) te gepasten tijde bij te betrekken. Als alles doorgaat: er wordt binnen de sector ernstig getwijfeld over de zin en de haalbaarheid ervan. Ook de initiatiefnemers laten uitschijnen dat ze er nog volstrekt niet uit zijn (technisch, financieel).

 

Oneerbare e-voorstellen

Een ander project voor de verspreiding van e-boeken betreft een proefproject dat Bibnet uitvoert in opdracht van de Vlaamse Overheid: gebruikers kunnen vanaf eind april drie boeken ontlenen gedurende vier weken, en dit voor 5 euro. Daarbij hebben ze de keuze uit 300 titels die bij Vlaamse uitgevers zijn verschenen.

Dit hele project is tot stand gekomen zonder dat de auteurs erbij werden betrokken, een chronische ziekte in de boekensector. Die wordt nog eens bevestigd doordat niet alle uitgevers het nodig vinden/vonden hun auteurs in te lichten over deze nieuwe exploitatievorm. Er bereiken VAV ook berichten over oneerbare voorstellen die bv. bepalen dat de auteur 25% van de door Bibnet en de Vlaamse Uitgeversvereniging afgesproken vergoeding krijgt. Ter vergelijking: voor de ontlening van het papieren boek ontvangt de auteur 70% van de leenvergoeding.