Extra middelen voor literaire non-fictie een feit

Het is eindelijk zover, en toch vroeger dan verwacht: het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) krijgt bijkomende middelen voor de subsidiëring van literaire non-fictie. Met een aanvullend budget van 250.000 euro komt minister Gatz tegemoet aan de jarenlange verzuchting van het Fonds en VAV, die eerder dit jaar de krachten bundelden met de Fictieven – een groepering van een twintigtal non-fictieschrijvers – om de minister te wijzen op dit schrijnende manco in het subsidielandschap.

Bij de onderhandelingen voor de nieuwe beheersovereenkomst tussen minister Gatz en het VFL werd de vraag naar extra middelen voor non-fictie op tafel gelegd – nadrukkelijk géén herverdeling van de bestaande middelen ten koste van andere genres. Dit werd ook als actiepunt geformuleerd in het voorstel tot meerjarenplan 2016-2020 van het VFL. Hoewel de onderhandelingen over dat plan en de nieuwe beheersovereenkomst nog niet afgerond zijn, werd nu al beslist tot de nieuwe tegemoetkoming voor non-fictie.

VAV is bijzonder verheugd dat de minister de middelenverhoging in het vooruitzicht stelt in deze tijden van budgettaire krapte en dankt de Fictieven en het VFL voor de samenwerking in de onderhandelingen en de sterke argumentatie die tot deze meer dan terechte verhoging leidden.

 

De Standaard wijdde er vandaag dit artikel aan.