Freelancecontracten van Roularta

Uitsluitend aan de auteurs die van Roularta een contract ter ondertekening ontvingen

Geacht lid,

een aantal leden – zij die actief zijn als freelance journalist bij Roularta – kregen maandag een contract aangeboden dat ze ondertekend moesten terugbezorgen voor (morgen) donderdag 10u. Met dit contract zouden auteurs zich in regel kunnen stellen met de vereisten van de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI), waardoor ze de vergoedingen voor hun prestaties in 100% auteursrechten zouden kunnen ontvangen en eventuele boetes hiervoor zouden kunnen afwenden.

Het contract dat Roularta aan haar auteurs bezorgde betrof echter een (ongebruikelijke) exclusieve licentie. VAV nam hierover contact op met vakvereniging JAM, die in samenspraak met Roularta een alternatieve versie opstelde, met een niet-exclusief  gebruiksrecht. Deze versie vindt u hier. VAV raadt u aan deze versie te gebruiken.

Het is echter maar de vraag of dit contract u inderdaad in regel stelt: de omzendbrief waarvan in de pers sprake was, is geenszins duidelijk over het al dan niet toelaten van een betaling in 100% auteursrechten. Om die reden stelde JAM ook een versie op waarbij een uitsplitsing van de prestatie wordt voorzien in honorarium (beroepsinkomsten) en auteursrechten.  Ter informatie: de aanvaarde opsplitsing is 30% rechten, 70% honorarium.  Deze versie vindt u hier.

Aan u om een keuze te maken, maar er is dus geen zekerheid dat BBI een betaling in 100% auteursrechten zal aanvaarden, wat betekent dat het mogelijk is dat u op later tijdstip vooralsnog bijkomend belast zult worden op de ontvangen vergoeding.

Bovendien is er bij ondertekening geen sprake van terugwerkende kracht, zoals Roularta laat uitschijnen. Dit contract stelt u uitsluitend in regel voor uw toekomstig journalistiek werk.

Heeft u reeds de vorige versie ondertekend? Geen nood, Roularta liet weten dat ze uitsluitend de tweede versie zullen behouden.

Indien u vragen heeft hierover kunt u steeds terecht bij Natalie Ariën.