Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief

december 2012

 

Uw individuele en onze collectieve belangen als auteur: daar staat en gaat VAV voor. In onze nieuwsbrieven informeren we u over lopende zaken en verneemt u wat er van onze kant op stapel staat. Neem alvast uw agenda.

Actueel

BELANGRIJK: het VAV-Werkcongres – 22 december 2012 – deSingel in Antwerpen

Maandag kreeg u via een mailbericht de uitnodiging voor ons vierde Werkcongres. Opgepast: dat bericht is de enige uitnodiging die VAV u bezorgt! Wie het gemist heeft, vindt het ook op onze website.

Inschrijven – mét vermelding van de debatten en workshops die u wenst bij te wonen – doet u op info@auteursvereniging.be.
U schrijft in voor het Werkcongres vóór 20 december. Het is voor ons (en de catering) bijzonder belangrijk te weten met hoeveel we zullen zijn. Graag de uiterste datum respecteren. (Zoals bekend moeten wij hard op onze centen letten en weten we dus graag waar we aan toe zijn.)

Ook op ons Werkcongres: hoe raakt de crisis u? Graag uw berichten!

U zag op de uitnodiging voor ons Werkcongres dat we op 22 december beginnen met een plenair debat over de crisis in het boekenvak. Daarin willen we ook focussen op uitwegen, acties, nieuwe kansen… Deelnemers aan het gesprek zijn Erik Vlaminck, Carlo Van Baelen, Koen Van Bockstal, Lidewijde Paris en ook Geert Joris.

Om het gesprek zo concreet mogelijk te maken vernemen wij graag van u hoe de crisis u raakt. Wat zijn uw concrete ervaringen als auteur? Uw crisisberichten en –verhalen – en uw suggesties – zijn welkom op patrick@auteursvereniging.be. U bezorgt ze ons desnoods anoniem. Uiterste discretie is hoe dan ook verzekerd.

 

Ook op ons Werkcongres: hoe verdedigt u het fiscale regime voor auteurs? Tips voor aan de feesttafel

Aansluitend op het debat over de crisis gaan we op het werkcongres ook in op deze vraag: hoe verdedigt u straks aan de feesttafel voor familie en vrienden het zogeheten ‘gunstige fiscale regime’ voor auteurs? Zoals u ongetwijfeld weet, stond dat vorige week in het brandpunt van de belangstelling. Met een goede afloop, maar ook met veel commotie, foute berichtgeving (jammer genoeg ook van collega’s) en de nodige bagger. Zie over de uitkomst ook de nieuwsflash die onze leden vrijdag kregen en die u op onze website vindt onder ‘Belastingverhoging afgevoerd’.

 

Een nieuw creatief platform voor een beter statuut van de scheppende kunstenaar

Een positief ‘neveneffect’ van de beroering rond de eventuele verhoging van de roerende voorheffing is dat een aantal organisaties en verenigingen elkaar gevonden hebben om rond dossiers die hen allen aangaan zoveel mogelijk met één stem te spreken. Daar horen, naast rechtenmaatschappijen en beroepsorganisaties, ook verenigingen en gilden van collega’s bij: de acteurs, de fotografen, de scenaristen (ook geassocieerd met VAV), de journalisten, de muzikanten… Een van de belangrijke federale dossiers is het manke statuut van scheppende kunstenaars. Daarvoor maakt de creatieve sector zich nu ook sterk en vraagt ze de regering om overleg.

 

Activiteiten

11 december, van 14u tot 18u. Infoloket VAV ism SACD, Scam en SOFAM voor individuele leden in het Poëziecentrum, Vrijdagmarkt 37, Gent

Voor al uw individuele vragen van praktische, juridische en fiscale aard. U kunt ze voorleggen aan specialisten, in een gesprek onder vier ogen.

Wat moet u doen? Met het oog op de kwaliteit van de gesprekken vragen wij u twee dingen:

– dat u ten laatste op 10 december uw komst meldt op natalie@auteursvereniging.be. U krijgt dan van ons een bevestiging en het precieze uur waarop wij u verwachten;

– dat u bij uw aanmelding aangeeft welke vragen u wilt stellen en dat u per mail eventuele documenten doorstuurt, zodat onze medewerkers zich grondig kunnen voorbereiden.